Долината на река Йордан

Георгафия и демография
Долината на река Йордан е част от Голямата рифтова долина. Тя се намира между континентите Европа, Азия и Африка. Мъртво море, което се намира на около 400 метра под морското равнище в южната част на долината на река Йордан, е най-ниската точка на земята.

Долината е най-плодородната област, използвана за селскостопанско производство в окупираните територии и винаги е била важна за развитието и на останалите области в окупираните територии.

Долината на река Йордан заема почти 30% от територията на Западния бряг. Тя се простира върху 2,400 кв. км, от Мъртво море на юг до село Бисан в северната част – или цялата гранична линия между Западния бряг и Йордания.

Когато Израел окупира долината на река Йордан през 1967 г., 320 000 души са живеели в този район. Благодарение на продължаващата израелската кампания на етническо прочистване, само 56,000 палестинци все още живеят постоянно в долината днес. Много от останалите идват в долината на сезонен принцип, за да култивират земи или за да пасат стада.

Oколо 9400 заселници живеят в 37 селища (включително и седем поста) в района. Като част от своята политика в долината, Израел интензивно използва ресурсите на долината, това показва намерението на държавата Израел: анексиране на долината на река Йордан и северната част на Мъртво море.

Климат

Долината на река Йордан съставлява своя собствена климатична област в рамките на Западния бряг. Температурите са с няколко градуса по-високи от другите части на окупираните територии. През зимата средната температура е около 15 ° C, а през лятото може да достигне над 40° C.

Селскостопанство и пазари

В долината на река Йордан основен поминък е селското стопанство, което осигурява 35% от общото палестинско производство. Там се отглеждат 60% от зеленчуците, 40% от цитрусовите плодове и 100% от бананите. Този земеделски успех е свързан с уникалното местоположение на района спрямо морското равнище, което създава условия, подобни на гигантски парник, позволяващ на културите да зреят дори в началото на зимата. Животът на палестинците в тази житница на Западния бряг обаче става все по-труден, благодарение на израелците. В проучване от 2009 г. на организацията Save the Children („Спасете децата“) само 4% от фермерите заявяват, че не срещат трудности при отглеждането на своята продукция.

Земеделска пречки, които Израел налага над палестинците в долината на река Йордан

* Пълна зависимост от израелска техника и препарати, като например торове, семена и напоителните системи;
* Трудно е да се намери палестинска алтернатива на израелските стоки, което означава, че израелски компании контролират цените и качеството.
* Продължава конфискацията на земеделска земя за създаването на отделна зона в източната част на долината, за разширяване на заселнически селища и затворени военни зони.
* Наводняването на палестинския пазара със стоки, произведени в израелски колониални селища, особено в по време на техния пиков сезон, с цел да се премахнат палестинските продукти, които могат да бъдат продавани на местните пазари.
* Събаряне и разрушаване на инфраструктурата и земеделските земи, разрушаване на земеделски сгради и контрол върху стени, каменни тераси и напоителните системи.
* Предотвратяване на изграждането на нови кладенци, ремонтирането на съществуващите кладенци и копаенето на дълбоки кладенци в близост до извори и другите палестински кладенци, което не позволява водата да достигне до палестинските области. Израелската водоснабдителна компания Мекорот монополизира тази дейност.
* Унищожаване на животновъдния сектор чрез налагане на високи глоби на пастири, които оставят овцете да пресекат забренаните за палестинците зони.
* Предотвратяване на собствениците на земя, които не разполагат с официален адрес по местоживеене в долината на река Йордан, да достигнат или да обработват своите земи.
* Забрана за достъп до арабски, израелски и регионални пазари за палестинските земеделски производители.

Бедност и безработица

В резултат на всички тези ограничения и репресивната политика, палестинците в долината на река Йордан страдат от високи нива на бедност и безработица. По-голямата част от палестинците в долината на река Йордан живеят под прага на бедността. През 2006 г. безработицата е достигнала 21% в област Ерихон и област Тубас, а 20,5% от служителите на палестинската власт не са получили заплати. Въпреки земеделските си предимствата, приблизително 53% от жителите на долината на река Йордан в област Ерихон и област Тубас са нямали осигурена храна през 2006 г., което е с 10% повече от през 2005 година.

Окупационна политика, която потиска туризма

* Строги процедури на контролно-пропускателните пунктове, водещи във / от долината;
* Изолиране и пълен израелски контрол в Ерихон
* Военно закриване и / или унищожаване на някои туристически обекти
* Продължаващите израелски военни тренировъчни лагери и експлозии, които довеждат до увреждането на някои обекти, например на гръцкия манастир Hijla
* Предотвратяването на израелски шофьори и екскурзоводи да влизат в палестинските територии, коет принуждава туристите или да ходят пеш или да избегнат палестинските земи
* Предотвратяване на палестинците от отбелязването на религиозни или културни празници;
* Закриване на пътя Wadi el-Qilt, който води до манастира „Св. Георги“;
* Не позволяване на работниците и служителите на Палестинската автономия да влизат в Ерихон, за да наблюдават и документират унищожаването на археологически обекти и кражбата на археологически артифакти от страна на Израел;
* Отмяна на посещения в Ерихон и археологически обекти в областта, които са част от планувани израелски и международни туристически програми;
* Изграждане на разделителната стена, която пречи на географската приемственост между трите основни туристически центъра (Йерусалим, Витлеем и Ерихон);
* Спиране на инвестициите след втората интифада;
* Спиране на всички проекти между палестинския министър на туризма и донорски държави и организации след провеждането на палестинските парламентарни избори. Проектите включват годишни разкопки, възстановяване и рехабилитация на инфраструктурата.

Грабеж на земя и колонизация

Израел винаги оправдава окупирането на долината на река Йордан с целите на сигурността. По този начин, последователни израелски правителства са въвели планове, които се целят в постигането на пълен контрол на района. Чрез тази своя политики и действия, Израел цели да продължи усилията за елиминиране на палестинското присъствие от долината на река Йордан и изолиране на района от Западния бряг, за да се създадат факти на място, с които да се изпълни едностранния план, който ще изключи долината от Западния бряг.

Израелската организация Бтселем обобщава средствата, използвани от Израел за поемане на контрол върху голяма част от земите в района:

– Хиляди дунами са били взети от палестинските бежанци и се използват за изграждането на първите еврейски колониални селища, като конфискацията е започнала през 1968 г. и е продължаила до 1970-те години. Това е в нарушение на военните закони.

– С юридически манипулации Израел разширява т.нар „държавна земя“ в района, така че днес 53.4% ​​от площта на долината се счита за държавна земя, което е четири пъти повече от преди 1967 г.

– Израел е обявил 45,7% от площта на района за военна зона за стрелба, въпреки че тези зони са в непосредствена близост до основните пътни артерии, както и до населени места и земеделски земи.

– Израел е забранил достъпа до 20 на сто от земите, като ги е обвявил за природни резервати, въпреки че само една малка част от тях е разработена и е подходяща за посетители. Две трети от областите, обявени за природни резервати, са зони за военни стрелби.

– Израел е забранил достъпа до земи в северната част на долината на река Йордан, като ги е отделил с бариера и е поставил 64 минни полета в близост до трасето на река Йордан. Самата армия твърди, че мините вече не са нужни за целите на сигурността.

Чрез използването на всички тези средства, Израел осъществява контрол върху 77,5% от земята и е попречил на палестинците да строят или използват земята си.

Същевременно израелският кабинет прие проект за насърчаване на млади израелски двойки, които да се установяват да живеят в долината на река Йордан, включително обещания и планове за развитие на селското стопанство и туризма в областта, както и да се конфискува повече палестинска земя за уреждане на израелската експанзия. Израел също се опита да игнорира консултативното становище на Международния съд от 2004 г., което обяви за незаконно строителството на стената в Западния бряг.

С други думи, благодарение на контролно-пропускателни пунктове, затваряне на блокове и пътища, както и конфискацията на земя за заселници и военни бази, Израел превръща сегрегацията във факт на земята. Таза окупационна политика разделя Палестина на кантони.

Въпреки че палестинците все още могат да обработват всички земи, които притежават след израелската колонизация и конфискация, Израел забранява на палестинците строителството на инфраструктура или други проекти за развитие, като отваряне на селскостопански пътища или разширяване на напоителни системи. Освен това, Израел продължава да конфискува земя, разрушава домове и не позволява рехабилитация на съществуващи палестински къщи и пътища, но запазва плановете за разширяване и развитие на инфраструктурата за израелските заселници в долината на река Йордан.

Водния проблем в долината

Долината на река Йордан се намира над източната част на водния резервоар. Въпреки това, палестинците в областта са засегнати от липсата на достъп до вода поради израелските ограничения и обилно използване. Те имат право да използват само 40% от водата в този басейн или приблизително 58 милиона кубически метра вода на година. От началото на окупацията през 1967, Израел е монополизирал, унищожил и почти изчерпал водните на ресурси на района. През последните четири десетилетия, Израел си е присвоил 162 земеделски кладенци в долината на река Йордан, като те са забранени за ползване от палестинците.

Водни източници в Западния бряг;


Източник

Чрез своята дискриминационна полтика, Израел определя къде кладенци може да си издълбават, колко дълбоки те могат да бъдат и колко вода може да се изпомпва от тях. Поради това, палестинците често са оставени да използват замърсени води от лоши водоизточници, а много пъти отпадъчните води на заселнциите достигат до палестински кладенци.

Изсъхналият водоизточник ‘Ein Uja. Източник: Eyal Hareuveni, B'Tselem, 23 March 2011

Израел също така забранява на палестинците да използват река Йордан, което би осигурило 250 000 000 кубически литра вода на година.

Освен това, поради различни израелските ограничения, заселниците в долината на река Йордан, които отглеждат около 27,000 дунама (6,672 дка) земя, консумират около 41 милиона кубически метра вода на година. Те основно добиват вода от палестински източници. За разлика от тях палестинците, които отглеждат около 53,000 дунама земя в долината, могат да използват само 37 милиона кубически метра вода на година. Според анализ от 2009 на организацията Спасете децата , 9 400-те израелски заселници консумират 6.6 пъти повече вода, отколкото 56 000 палестинци. Както и в останалата част на окупираните територии от зона С, заселниците получават 75% намаление на водните си сметки.

Израел също така изцяло контролира Мъртво море и отрича палестинските права за достъп до неговите води, минерали и брегове. Палестинците трябва да имат контрол върху 30% от Мъртво море, като своя граница, но от 1967 г. насам те нямат право да използват или да инвестират в този район. Израел до толкова е изчерпал водата на Мъртво море, че застрашава съществуването му в близкото бъдеще.

Израел позволява на израелските предприемачи да използват ресурсите на региона. Козметичната фирма Ахава, намираща се в кибуца Миъпе Шалем, произвежда продукти от славещата се с високо минерално съдържание кал в северно Мъртво море. Израелска фирма се намира в непосредствена близост до колониалното селище Kokhav Hashahar, където се произвеждат строителни материали. Също така, Израел е изградил съоръжения в долината на река Йордан за обработване на отпадни води и за заравяне на отпадъците от Израел и от колониалните селища.

Международното право забранява изграждането на селища в окупираните територии и използването на ресурсите на окупираните територии. Поради това израелската организация, която следи спазването на човешките права, B’Tselem призовава Израел да евакуира израелските граждани от населените места, за да имат палестинците достъп до всички земи, които са били недостъпни за тях, и за да им се позволи да използват водните източници за свои цели. Освен това Израел трябва да премахне ограниченията за движение в района и да позволи строителството и развитието на палестинските общности. Израел трябва да затвори предприятията, които се възползват от минералите и другите природни ресурси в района, като и да затвори съоръжения за обработване на израелските отпадъци.

Здравеопазване и образование
Палестинското население в долината на река Йордан страда от остър недостиг на основни услуги. Повечето общности, особено тези, разположени в зона С, не са свързани към електрическите, водните, канализационните или телефонни мрежи в допълнение към липсата на обществен транспорт.

Развитието на услугите и условията за живот предоставяни на палестинците в долината на река Йордан никога не е било на дневен ред, вместо това Израел е отказал всички искания, повдигнати от местни лица за предоставяне на тези основни услуги. Вследствие на това голяма част от палестинското население все още живее при тежки, примитивни условия, без достъп до какъвто и да е вид услуги.

Здравеопазване
В долината на река Йордан има само 24 здравни клиники, които са управлявани от палестинското Министерство на здравеопазването или граждански организации като палестинския Червен полумесец, Международния съюз на комитета за здравето на работното място и UNRWA. Сградите, в които се помещават клиниките, обаче, са много стари и / или лошо изградени от бетон, ламарина или са просто палатки. Политиката на Израел забранява изграждането на здравни клиники, както и всякакви други видове жилища и инфраструктура. Те заплашват да разрушат всяка сграда или възстановяване на незаконни клиники. Следователно, здравните услуги в долината на река Йордан са почти не съществуващи, или ако има такива, те не отговарят на нуждите на населението, особено при кризисни ситуации.

Благодарение на окупационната политика, гражданските организации имат много ограничени възможности и не могат да осигурят надеждна първа медицинска помощ. Например, здравните клиники са отворени само 2-3 дни в седмицата за около 2 часа на ден. Всички критични случаи или извънредни ситуации трябва да бъдат прехвърлени към болниците в големите градове (болницата в Ерихон е единствена в долината). Често израелски войници спират медицинския персонал на контролно-пропускателните пунктове, където често са подлагани на дълги и подробни търсения. В резултат на това получаването на медицинска помощ бива забавяно.

Образование
Има 38 основни и средни училища, разположени в палестинските общности в долината на река Йордан, обслужващи повече от 13 000 студенти. Налице е липсата на инфраструктура, както и на чешми и санитарни съоръжения в около 12 училища. Въпреки това Израел отказва да даде разрешение за изграждане на нови училища за палестинското население в района. Според източници от палестинското министерство на образованието, повечето училища не разполагат с достатъчно класни стаи. Същевременно учениците трябва да пътуват големи разстояния през контролно-пропускателни пунктове, с което достъпът им до училищата и университети в Ерихон, Наблус и други палестински градове се затруднява, което принуждава студентите да се преместят с или без семейството си.

–––––––
Новини от долината на река Йордан:
Between Life and Death: Struggle in the Jordan Valley
By Ben Lorber – ISM, The West Bank

Образованието в долината на река Йордан
Основната причина поради която палестинските училища в долината на река Йордан не получават почти никаква финаснова помощ е това, че почти 95% от долината е част от т.нар. зона C, което означава, че образованието там е отговорност на Израел, а палестинските власти не са в състояние да направят каквото и да е за училищата.
Това е статия на американски доброволец, който в момента живее в Окупираните територии и пише в блога notes from a medinah.

Докато всички гледат към морето, Израел се е заел с реката: Заселническите селища в долината на река Йордан ще бъдат удвоени
Израелският блогър и журналист Дмитри Райдър отбелязва, че докато “правителството и ционистката федерация спокойно удвояват размерите на заселническите селища в долината на река Йордан, международната общност и самите израелски жители почти не обръщат внимание на това. По този начин Израел де факто необезпокоявано анексира единствената връзка на Западния бряг с останалите страни от Близкия Изток.”

Вашият коментар

Попълнете полетата по-долу или кликнете върху икона, за да влезете:

WordPress.com лого

В момента коментирате, използвайки вашия профил WordPress.com. Излизане /  Промяна )

Google photo

В момента коментирате, използвайки вашия профил Google. Излизане /  Промяна )

Twitter picture

В момента коментирате, използвайки вашия профил Twitter. Излизане /  Промяна )

Facebook photo

В момента коментирате, използвайки вашия профил Facebook. Излизане /  Промяна )

Connecting to %s

%d блогъра харесват това: