Daily Archives: декември 18, 2009

Доктор Мустафа Баргути

Д–р Мустафа Баргути е генерален секретар на Палестиснката национална Инициатива и член на Палестинския 3аконодателен Съвет.

Статия написана от него за Ню Йорк Таймс
Read the rest of this entry

Шминистим – или най–младите затворници със съвест

Видео към кампания за подкрепа на Шминистим. Кои са те ли?
На иврит, учениците завършващи 12 клас се наричат “Шминистим“. В Израел, военната служба е задължителна за всички млади евреи.
Но част от младото поколение, наричащо себе си Шиминистим, отказва да служи на армия, изпълняваща политиката на потисничество и военно управление, прилагана вече 42 години в окупираните територии.
В резултат на тяхното нежелание да служат в армията, на тяхното отказване да участват в бъдещи военни действия и в продължаване на кръвопролитията от двете страни, на тяхното желание да живеят в мирно и справедливо общество – те са лишени от свобода.
Дължината на престоя им в затвор варира от 21 до 28 дни.

Кажете ДА на хуманното право на достоен живот за всеки народ. Подкрпете движението на адрес http://www.shministim.com

Статия, свързана с тяхната дейност http://www.muzzlewatch.com/2009/12/16/israeli-education-minister-bars-feminist-anti-militarism-group-from-high-schools/