Daily Archives: април 23, 2010

Ели Визел: За мен като евреин, Йерусалим е над политиката

източник

Преди няколко седмици оцелелият от Холокоста и Нобелов лауреат Ели Визел написа в рекламна статия, публикувана в Уошингтън Пост, New York Times и JWall Street Journal, че политическият натиск няма да доведе до решение на проблема с Йерусалим.

„3а мен, като евреин, Йерусалим е над политиката. Градът е споменат над 600 пъти в Светото писание и нито веднъж в Корана…първата детска песен, която майки ми пееше вечер за да заспя бе песен за Йерусалим. „

В рекламата, озаглавена „3а Йерусалим“, Визел пише, че евреи, християни и мюсюлмани са свободни да строят своите домове във всяка част от Йерусалим и че единствено под израелска власт всеки вярващ има свобода да изповядва избраната религия в рамките на града.

„Болката ни за Йерусалим не е свързана с борбата за повече недвижими имоти, а въпрос на памет“

Визел добавя, че старият град на Йерусалим е шял да продължи да бъдя арабски, ако Йордания не са се били присъединили към армиите на Египет и Сирия по време на  Шестдневната война през 1967.
Read the rest of this entry