Daily Archives: март 1, 2011

Религиозна свобода в Светите земи

Ерусалим – www.asianews.it

Вътрешното министерство на Израел е отнело разрешението за пребиваване на Англиканския епископ в Ерусалим. По този начин на преподобния Сухеил Дауани се отнема правото да живее в Ерусаилм. Въпреки протести от страна на църковните власти на запад, особено от страна на САЩ, израелските власти са отхвърлили молбите за удължаване на разрешението му за пребиваване.

Епископът e роден в светите земи, където е прекарал по-голямата част от своя живот и служба, но няма право нито на гражданство, нито на законно пребиваване в Ерусалим, тъй като е роден в Наблус, Западния бряг. Родният му град е окупиран от Израел през 1967 година, но не е бил анексиран. От друга страна, Източен Ерусалим, където се намира англиканската катедрала и църковните офиси, също е бил окупиран през същата година, но е бил анексиран от Израел и Израел смята тази част от Светия град за част от своита територии (въпреки, че никоя друга държава не е признала това анексиране). По този начин епископ Давани се смята от Израел за чужденец, Read the rest of this entry